fbpx

For bevillingsmodtagere

Ved bevilling

Ved bevilling

Der gives skriftlig besked om bevilling. Det er ikke muligt at få telefonisk eller elektronisk oplysninger herom.

Bevillingen kan være en fuld bevilling, dvs. det beløb der er søgt, eller en delbevilling. I nogle tilfælde vil delbevillingen være betinget af, at det resterende beløb kan finansieres fra anden side. Beløbet kan være et engangsbeløb eller fordelt over op til 5 år. Bevilliget apparatur tilhører modtagerens institution, men brugsretten tilkommer modtageren.

Bevillingen vil blive offentliggjort på fondens hjemmeside.

I publikationer, som vedrører projekter, der har modtaget støtte fra Lundbeckfonden, forventes fonden nævnt i acknowledgements.

Forpligtelser

Som bevillingshaver skal du følge de til enhver tid gældende “Lundbeckfondens generelle bevillingsvilkår“. For enkelte bevillinger kan der være særlige retningslinjer, som du i givet fald vil få tilsendt.

Find yderligere oplysning her

Udbetaling og afrapportering

Første rate af det bevilgede beløb udbetales efter anmodning via fondens ansøgnings og nomineringssystemsystem (LANAS). Ved flerårige bevillinger forudsætter den fortsatte udbetaling, at dine årlige statusrapporter i LANAS og Researchfish godkendes af fonden. 

Afrapportering foregår to steder: Researchfish og LANAS. Der skal afrapporteres en gang årligt i Researchfish. Dette sker i perioden mellem den 1. december og 15. januar. Bevillinger under to år skal afrapportere i Researchfish i yderligere tre år efter projektafslutning. Bevillinger som løber over to år skal afrapportere i Researchfish i yderligere fem år efter projektafslutning. 

Status- og slutrapporter samt regnskab skal afrapporteres i LANAS i bevillingens løbetid og skal være indsendt senest tre måneder efter projektdato. Efter bevillingsperiodens udløb skal du som bevillingshaver, via LANAS , indsende en faglig slutrapportering og et regnskab af mindst samme detaljeringsgrad, som det ansøgte budget eller et af fonden senere godkendt budget. 

Bevillinger til naturfagsundervisning og -formidling skal foreløbigt kun afrapportere i LANAS.

Overskydende midler

Hvis du opnår støtte fra anden side til et projekt, der allerede har modtaget bevilling fra Lundbeckfonden, og du dermed opnår større bevilling til projektet end dets ansøgte beløb, skal fonden straks have besked herom. Overskydende støtte skal refunderes til fonden.

Formidling og publicering

Alle bevillinger offentliggøres her på fondens hjemmeside.

Lundbeckfonden skal krediteres i al offentlig kommunikation af projekter, som er støttet af fonden. Det skal derfor tydeligt fremgå i alle peer-reviewed publikationer, konference proceedings, presseomtaler og andre formidlingsaktiviteter, at projektet er støttet af Lundbeckfonden. Hvis du bliver interviewet, udtaler dig til medier og lignende, bør du sikre dig, at det klart fremgår, at aktiviteten er støttet af Lundbeckfonden.

Du kan finde vores logo her sammen med retningsliner for brugen af logoet.

Lundbeckfonden

Nyheder

Lundbeckfonden øger kendskab til hjernepris med stor kampagne
23. februar 2021
75 mio. kr. til dansk hjerneforskning i Aarhus
9. februar 2021
Hjernestimulation skal lindre symptomer ved Parkinsons sygdom
25. januar 2021