fbpx

For ansøgere

Det støtter vi

Vi ønsker, at vores uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark, især inden for hjerneforskning. Uddelingerne skal samtidig bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Lundbeckfonden uddeler hvert år ca. 500 millioner kroner til dansk offentligt udført forskning, helt overvejende indenfor biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning, såvel grundforskning som klinisk anvendt forskning samt epidemiologisk forskning – primært med fokus på hjernen. Vi forventer et let stigende uddelingsniveau i de kommende regnskabsår.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, som sundhedsvidenskabelig forskning.

Derudover ønsker vi generelt, gennem støtte til projekter inden for naturfagsundervisning og forskningsformidling, at fremme interessen for naturfagene og forskning hos børn og unge og generelt i befolkningen.

Du kan finde oplysninger om søgemuligheder og frister under “Det kan du søge“, og du kan læse om vores persondatapolitik under “GDPR“.

Ansøgninger og projektforslag, som ikke sendes ind til almindelige opslag og frister på fondens ansøgningssystem, behandles kun hvis dette er aftalt på forhånd med fonden.

Det støtter vi ikke

Lundbeckfonden støtter ikke lægemiddelafprøvninger udført helt eller delvist i samarbejde med kommercielle virksomheder. Fonden støtter således alene investigatorinitierede trials gennemført uafhængigt af industrien som fx kan have til formål at undersøge effekt, bivirkninger eller prognostiske faktorer /biomarkører etc.

Derudover bevilger vi som hovedregel ikke støtte til:

  • Dækning af udgifter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
  • Omkostninger til dækning af ikke-projektrelateret administration
  • Studerende og/eller studieafgifter
  • Passiv deltagelse i kongresser
  • Rejser til flere personer fra samme forskningsenhed eller afdeling
  • Andre fonde og foreninger
  • Forskningsprojekter i erhvervsdrivende selskaber

Lundbeckfonden

Nyheder

Lundbeckfonden øger kendskab til hjernepris med stor kampagne
23. februar 2021
75 mio. kr. til dansk hjerneforskning i Aarhus
9. februar 2021
Hjernestimulation skal lindre symptomer ved Parkinsons sygdom
25. januar 2021