fbpx

Ledelse

Lundbeckfonden ledes af en bestyrelse, der består af i alt 11 medlemmer, syv fundatsvalgte og fire medarbejdervalgte, valgt af medarbejderne i hver af fondens tre datterselskaber, Lundbeck, ALK og Falck.

Bestyrelsen har ansvaret for at 

  • fastlægge fondens strategi og træffe afgørelser om forhold af stor betydning eller af usædvanlig art
  • træffe endelige beslutninger om tildeling af bevillinger på baggrund af indstillinger fra evalueringskomiteer
  • føre tilsyn med organisationen og påse, at fonden ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning og vedtægter samt
  • ansætte fondens direktør

Den daglige drift og ledelse står Lundbeckfondens administrerende direktør for, suppleret af ledergruppen.

Bestyrelse

Peter Schütze

Peter Schütze

Næstformand

Gunhild Waldemar

Bestyrelsesmedlem
Lars Holmqvist

Lars Holmqvist

Bestyrelsesmedlem

Svend Andersen

Bestyrelsesmedlem
Susanne Krüger Kjær

Susanne Krüger Kjær

Bestyrelsesmedlem
Michael Kjær

Michael Kjær

Bestyrelsesmedlem
Peter Adler Würtzen

Peter Adler Würtzen

Bestyrelsesmedlem
Henrik Villsen Andersen

Henrik Villsen Andersen

Bestyrelsesmedlem

Ledergruppe

Lene Skole

Lene Skole

Chief Executive Officer
Bertil From

Bertil From

Chief Financial Officer
Mette Kirstine Agger

Mette Kirstine Agger

Managing Partner
Jan Egebjerg

Inge Berneke

Senior Vice President, Corporate Affairs
Jan Egebjerg

Jan Egebjerg

Senior Vice President, Grants & Prizes, Director of Science
Christian Elling

Christian Elling

Managing Partner