fbpx

Fondens historie

Fra bogholder til visionær forretningskvinde

I flere end 65 år har Lundbeckfonden drevet aktivt, værdiskabende ejerskab i fondens datterselskaber sideløbende med, at fondens uafhængige uddelinger er kommet danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning, naturfagsundervisning og forskningsformidling til gode.

Grete Lundbeck (f. 1900) var en forudseende forretningsdame, da hun den 4. marts 1954 stiftede en fond, der gradvist skulle overtage hendes aktiepost i H.Lundbeck A/S og opkøbe flere aktier i Lundbeck-selskaber. Lundbeckfonden blev desuden indsat som universalarving til hendes formue, der primært bestod af aktier i H. Lundbeck A/S. Dermed arvede fonden alle Grete Lundbecks aktier i Lundbeck efter hendes død den 17. august 1965.

Der var kun få kvindelige erhvervsledere i 1950’ernes Danmark. En af de mest magtfulde var Grete Lundbeck. Efter en opvækst under trange kår blev hun som 19-årig ansat som kontorassistent og første medarbejder i Hans Lundbecks agentur- og handelsfirma H. Lundbeck & Co og fik hurtigt en meget central position i selskabet. I 1940 blev hun gift med Hans Lundbeck, kun tre år inden hans død. I 1950 overtog Grete Lundbeck posterne som både administrerende direktør og bestyrelsesformand i Lundbeck, som under hendes ledelse oplevede stærk vækst med udgangspunkt i en række antibiotikaprodukter.

Lundbeckfonden – De første 60 år

I anledningen af fondens 60 års jubilæum i 2014 ønskede bestyrelsen at få udforsket fondens historie og gjort den tilgængelig for offentligheden.

Derfor fik historiker, professor, dr. phil. Kurt Jacobsen fra Copenhagen Business School frie hænder og fuld adgang til alle fondens arkiver til at skrive historien om Lundbeckfonden – De første 60 år. Bogen, der udkom i begyndelsen af 2015, er et stærkt fundament for fondens fremtidige virke med respekt og forståelse for fortiden. Bogen kan læses her på siden og kan desuden frit downloades, kopieres og distribueres.