fbpx

Invest

Lundbeckfondens frie midler var på ca. 19 mia. kr. ved udgangen af 2020. Vi investerer for at få den bedst mulige forrentning på lang sigt samtidig med, at vi løber mindst mulig risiko for permanente tab.

Formuen er spredt på forskellige aktivklasser, men er primært investeret i likvide aktier og obligationer. Formålet er at skabe et stabilt afkast af fondens formue og sikre et finansielt beredskab til at understøtte datterselskabernes udvikling og fondens uddelingsaktiviteter. Desuden giver den frie formue mulighed for at agere hurtigt, hvis der dukker fornuftige muligheder op i form af potentielle opkøb og investeringer.

 ”De penge er vores værn mod nedgangstider. De sikrer, at vi kan fortsætte med vores uddelinger selv i tider, hvor vores datterselskaber ikke måtte have det så godt. Det er vigtigt for forskningslivet, at uddelingerne ligger på et stabilt niveau og ikke hopper op og ned afhængigt af, hvordan det går i fonden.”

Lene Skole, administrerende direktør i Lundbeckfonden

Invest består af et team af erfarne investeringsfolk med solid faglig ballast og dyb indsigt i investeringsuniverset og i værdipapiradministration. Vi har hands-on, og derfor forestår vi selv investering, værdipapirhåndtering og risikostyring af investeringsporteføljen. En del af formuen (ca. 39%) investeres af eksterne porteføljeforvaltere, og vi indgår desuden partnerskaber med andre investorer for at opnå større investeringsgrundlag i forbindelse med særlige typer af investeringer, som f.eks. ejendomme via Obel-LFI Ejendomme A/S

Lundbeckfonden Invest